Vanuit mijn studeerkamer keek ik gisteren naar de parkeerplaats schuin tegenover ons huis. Omdat er zoveel auto’s met vakantie of naar het werk waren, hadden twee jongens vrij spel voor een tamelijk ongebruikelijke sport. Doel was om hun bal zodanig in de boom te schoppen dat hij erin bleef zitten. Als dit gelukt was, was het zaak om de bal met een schoen uit de boom te gooien. Ik kon ze alleen zien en niet verstaan, dus of er ook een puntentelling op nagehouden werd, weet ik niet.

Nu heb ik zelf weleens met een schoen naar een vastzittende bal gegooid, maar nooit omdat de bal met opzet vastgetrapt was. Ik weet wel dat het tamelijk lastig is, maar de jongens waren er redelijk goed in. Maar op zeker moment zat ook een van de schoenen vast, wat tot grote hilariteit op de parkeerplaats leidde. Met de andere schoen werd vervolgens alsnog de bal bevrijd, waarna alleen de schoen nog hing.

Het mooie was dat beide jongens toen samenwerkten. De een met de bal die net uit de boom was gevallen, de ander met zijn schoen. Zo verschoof de wedstrijd van één tegen één naar twee tegen schoen. De schoen bood dapper weerstand, maar verloor alsnog.

Advertentie