In de straten van Madrid is vannacht een verwarde man aangetroffen. Hij droeg uitsluitend witte kleding, maar zag er voor een zwerver opmerkelijk goed gesoigneerd uit. Struinend door de prullenbakken op het Plaza Mayor vond hij zo nu en dan een leeg blikje, dat hij vervolgens over het plein schopte. In het licht van de lantarens klonk het gekletter allengs eenzamer.

Opvallend was dat iedere poging van de man om het prul tussen de zuilen van een galerijboog door te trappen, strandde. Bij elke mislukte poging boog hij het hoofd, en huilde hij zonder tranen. Naarmate de nacht vorderde, kwam de man nauwelijks nog in de buurt van de galerijbogen. Iedere keer als hij een blikje aan zijn voeten had, wist hij er niet mee voorbij Filips de derde te komen. Opmerkelijk, want Filips zat op een paard, en verroerde zich niet, daar hij een in brons gegoten standbeeld was.

Naar eigen zeggen heette de man ‘Ronaldo’ en was hij op zoek naar een doelpunt. Op zijn torso, zo bleek na zijn aanhouding, was met grote zwarte letters het getal 71 gekalkt. De politie gaat vooralsnog uit van een drama in de persoonlijke sfeer.

Advertenties